Sök på furuvik.se

Steps for the Future

Människan är det i särklass största hotet mot den biologiska mångfalden men det är också vi som sitter på lösningen. Vi är övertygade om att var och en av oss kan hjälpa till och att vi tillsammans kan göra en stor skillnad.

Som djurpark har Furuviksparken en helt unik möjlighet att fungera som en samordnande katalysator för allt det engagemang som allt fler människor känner för bevarande- och hållbarhetsfrågor. Steps for the Future är ett bevarandenätverk av experter, partners, medarbetare och enskilda människor som leds av Furuviksparken med syfte att långsiktigt och utan vinstsyfte stödja individuellt, lokalt och internationellt bevarande av den biologiska mångfalden. Steps for the Future skapar på så vis möjlighet att tillämpa och integrera kunskap och engagemang med varandra. Ambitionen är att säkerställa att det enskilda engagemanget som gör skillnad på riktigt för bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige och runt om i världen tas tillvara.

Steps for the Futures syfte är att främja:

1) individuella, lokala och internationella holistiska bevarandeprojekt som utan vinstsyfte verkar för att skydda populationer av arter med koppling till Furuviksparkens djurkollektion

2) tidsenlig och innovativ utbildning och information som påverkar och skapar långsiktiga beteendeförändringar hos människor och samhällen så att den biologiska mångfalden skyddas och bevaras på ett naturligt sätt

3) Forskning som bidrar till att förstärka djurparkers arbete med djurvälfärd

4) Kompetensutveckling som bidrar till att skydda den biologiska mångfalden

 

Vill ditt företag också vara med i Steps for the Future? Kontakta zoolog Angelica Åsberg på angelica.asberg@furuvik.se