Sök på furuvik.se

Sångfågelkrisen

Sångfåglar i Sydostasien hotas idag av utrotning då de har blivit föremål för en ohållbar handel. De fångas in för att säljas som burfåglar, användas till kulturellt traditionella sångtävlingar, ätas eller bli beståndsdelar i traditionell asiatisk medicin. Efterfrågan på dessa fåglar är extremt stor och hundratals arter drabbas när miljontals fåglar fångas in årligen. Denna handel är ofta illegal och långt ifrån hållbar och anses vara det största hotet mot många Sydostasiatiska arter.

Varför fångas fåglarna in?

Problematiken är störst i västra Indonesien som är hem för mer än 850 olika fågelarter där många av dem idag är hotade. Anledningarna till att fåglarna fångas in är kulturella. I Sydostasien har burfåglar under en lång tid varit uppskattade som husdjur och de har även fungerat som statussymboler. Vem som helst kan köpa en fågel på den lokala marknaden, men det stannar inte där. Förutom sin funktion som husdjur används fåglarna till prestigefyllda sångfågeltävlingar som kan inbringa mycket pengar. Dessa tävlingar är idag stora sportevenemang och det finns en enorm industri runt omkring med burar, foder och tillbehör. Denna industri sträcker sig ändå från små byar upp till nationell nivå.

Det finns uppfödare av fåglar men ändå ökar den illegala handeln stadigt. Detta för att det finns en föreställning om att vilda fåglar sjunger bättre och är starkare. Dessutom är det i regel enklare att fånga vilda sångfåglar än att lyckas föda upp dem i fångenskap. Tragiskt nog så dör många av de infångade fåglarna redan inom ett par dagar i sina burar.  De säljs på marknader där en stor mängd fåglar hålls i samma bur, ofta utan tillgång på lämpligt foder, vilket är extremt stressande för dem och många överlever därför inte.

Varför gör vi något först nu?

Även om problemet med den illegala handeln med sångfåglar funnits länge så har vidden av det underskattats fram tills nu. De metoder vi har för att inventera och undersöka statusen för vilda populationer utvecklas inte i lika snabb takt som vissa fågelarter försvinner. Endast ett fåtal av arterna skyddas idag av nationella och internationella regleringar men dessa är inte tillräckliga. Därför har den Europeiska djurparksorganisationen EAZA för att rädda Asiens rika fågelliv startat kampanjen Silent Forest.