Sök på furuvik.se

Forskning

Många forskare menar att vi nu befinner oss i det sjätte stora massutdöendet. Däggdjur, groddjur, fåglar och reptiler försvinner fortare än under tidigare massutdöenden. Den här gången är orsaken känd – människan.

Forskning är avgörande för förståelsen av livet på jorden och hur olika ekosystem hänger ihop. Det största problemet med massutrotning av arter är förlusten av biologisk mångfald som har en direkt påverkan på människors liv. Genom forskning får vi svar som ger oss möjlighet till att göra aktiva val som minskar inskränkningar på djurs naturliga livsmiljöer och överexploatering för ekonomisk vinning som i sin tur påverkar vårt klimat och därmed oss människor. Samarbetet mellan djurparker och forskare är därför mycket viktigt och anledningen till att en av våra huvuduppgifter som djurpark är att delta i forskning. Djurparker ger forskarna helt unika möjligheter till information och på så vis har även djurparker stor glädje av forskningen i sitt eget arbete med djurens välfärd.

Furuviksparken har sedan 2007 ett unikt samarbete med Lunds universitet kring studiet av tänkande – kognitionsvetenskap. Kognition kan brett beskrivas som hur hjärnan och resten av kroppen tar in – eller själv genererar – intryck, och processerna som omvandlar dessa intryck till något som kan styra beteende. Att vi intresserar oss för kognition hos djur handlar om evolution. Vi vill helt enkelt ta reda på om människoapor kan planera för framtiden eftersom det kan ge oss svar på hur tänkandet har utvecklats hos oss själva genom evolutionen. Våra schimpanser och orangutanger förknippar forskningen med någonting positivt och samarbetar gärna med Lunds universitets forskare för att försöka lösa de uppgifter de ger våra djur. Forskningen blir på så vis också en del av den dagliga miljöberikning vi ger våra djur för att efterlikna naturliga problem de skulle stöta på i det vilda. All forskning i Furuviksparken bedrivs på djurens villkor. Vill våra djur inte delta blir det ingen forskning.

Du kan läsa mer om vårt forskningssamarbete med Lunds universitet på Primatforskningsstation Furuvik och apforskning.se

Läs mer om forskningen

Pågående forskningsprojekt

länk

Publicerade artiklar

länk