Sök på furuvik.se

Djurparkens roll

Bevarande av hotade arter är idag en gemensam uppgift för världens djurparker då vi under de senaste 40 åren har förlorat mer än hälften av vårt vilda djur- och växtliv på jorden. Idag står djurparkerna på tre ben, bevarande, utbildning och forskning. Läs mer på respektive länk nedan hur vi arbetar med med dessa frågor här i Furuvik.

Bevarande

länk

Utbildning

länk

Forskning

länk