Sök på furuvik.se

Schimpans

Pan troglodytes

Schimpanser är intelligenta och väldigt sociala djur som lever i stora samhällen, ibland med över 100 individer. Schimpansen är idag hotad till följd av främst skogsskövling och sjukdomar som ebola och illegal jakt. I början av 1900-talet fanns det över en miljon vilda schimpanser, idag är den siffran nere på 170 000 – 300 000 individer och den sjunker stadigt. I många länder har det i flera århundranden varit tradition att äta kött ifrån människoapor. Idag sker jakten istället främst för att tjäna pengar. Moderna skjutvapen och en effektiviserad skogsavverkning har under de senaste årtiondena haft mycket allvarliga konsekvenser för vilda schimpanser. Köttet från vuxna schimpanser säljs som så kallat djungelkött, “bushmeat”, till rika människor medan unga schimpanser kan säljas som husdjur. Handeln med djungelkött är idag en stor hotfaktor för många arter.

Västlig schimpans (Pan troglodytes verus)

Schimpansen (Pan troglodytes) är människans nu närmast levande släkting och hela 98,6 procent av vår arvsmassa delas. Artens utbredningsområde sträcker sig över 21 afrikanska länder och idag delas schimpansen in i fyra olika underarter då flera forskningsteam har kunnat visa att dessa underarter är åtskilda både geografiskt och genetiskt. Dessa fyra underarter är västlig schimpans (P.t.verus), Nigeria-Kamerun-schimpans (P.t.ellioti), centralafrikansk schimpans (P.t.troglodytes) och östafrikansk schimpans (P.t.schweinfurthii). Samtliga underarter hotas av skogsskövling, infektionssjukdomar och tjuvjakt. Även om de olika underarterna hotas av samma anledningar så skiljer det sig vilka hotbilder som har störst inverkan på respektive underart. Underarterna har olika anpassningar till sina respektive livsmiljöer och det är viktigt att ta hänsyn till i det bevarandearbete som utförs. Den västliga schimpansen återfinns bitvis från Senegal till Ghana, använder verktyg i större utsträckning än övriga underarter och klassas idag som akut hotad medan övriga underarter klassas som starkt hotade.

Inom den europeiska djurparksföreningen EAZA bedrivs ett bevarandeprogram, kallat EEP (European Endangered species Programme), för västlig schimpans. Modern forskning har visat att majoriteten av de schimpanser som lever i EAZA-parkerna tillhör den västliga underarten. Djurparkernas mål är att hålla en genetiskt sund population som på sikt skulle kunna återinplanteras i det vilda och därför är det viktigt att hålla avelsgrupper av västlig schimpans. Idag finns det även en mindre mängd centralafrikanska och östafrikanska schimpanser i EAZA-parkerna samt korsningar mellan olika underarter vilka kallas för hybrider.

För att en schimpansflock ska må bra och få utlopp för sina avancerade naturliga beteenden är det viktigt att det finns ungar i gruppen. För att kunna tillgodose detta behov har EEP-programmet en vision att det i alla schimpansgrupper ska finnas en kärna av västliga schimpanser som förökar sig samtidigt som hybriderna blir kvar som en del av gruppen. Detta innebär att alla schimpansgrupper på sikt får ta del av den viktiga ungomvårdnaden samtidigt som bevarandearbetet fortskrider. Furuviksparken deltar självklart i EEP-programmet för västlig schimpans och håller därför en grupp där både västliga schimpanser och hybrider finns representerade.

Våra djur

Alpacka

Argusfisk

Blå påfågel

Blåsfisk

Bomullshuvudtamarin

Bredlipyton

Buenosairestetra

Dvärgsilkesapa

Falsk kartsköldpadda

Fjällnära ko

Gestrikefår

Glasögonkajman

Gotlandsruss

Gyllenhuvad lejontamarin

Hedemorahöna

Jämtget

Kamel

Karibisk flamingo & Chileflamingo

Linderödssvin

Madagaskarboa

Manfår

Mara

Morisk landsköldpadda

Nandu

Noshornsleguan

Pleco

Prydnadssköldpadda

Reeves kärrsköldpadda

Ringsvanslemur

Röd vari

Rödfotad skogssköldpadda

Rödhalsad vallaby

Rosahårig chilespindel

Schimpans

Shetlandsponny

Silverhajmal

Snappsköldpadda

Sprutfisk

Sumatraorangutang

Svensk lantrasget

Västlig grå känguru

Vithövdad saki

Vitkindad gibbon