Sök på furuvik.se

Hedemorahöna

Gallus gallus domesticus

Hedemorahönan är en allmogehöna från Dalarna. Dessa höns har en lång tradition som brudgåvor och har funnits på gårdarna i Hedemoratrakten så länge man kan minnas. Hönsen har en mycket tät och dunrik fjäderdräkt som tyder på lång anpassning till ett kallt klimat.

Våra djur

Argusfisk

Blåsfisk

Buenosairestetra

Pleco

Silverhajmal

Sprutfisk