Förändringar i schimpansgruppen

I förra veckan berättade vi att schimpansen Linda och en hona till ska få ett nytt hem i en annan djurpark. Syftet är att öka möjligheterna för att det ska födas fler ungar av arten västafrikansk schimpans, en art som är akut utrotningshotad. Därför väljer vi nu att ge henne ett nytt hem, samtidigt som vi söker en hane och en hona till Furuvik.

Flera personer har upprörts över beslutet. Det visar att ni är många där ute som bryr er om våra djur, och det tycker vi är bra! Därför vill vi berätta lite mer för er om varför vi gör detta och varför vi är övertygade om att det är bra. 

Bevarandearbetet är en av djurparkernas främsta uppgifter. I en perfekt värld skulle det inte behövas, men så länge djur jagas och drivs på flykt från sin naturliga miljö är det både viktigt och nödvändigt. Arbetet sker i nära samarbete med den europeiska djurparksorganisationen EAZA. Alla hotade arter har en koordinator från EAZA som har till uppgift att säkerställa artens överlevnad genom att det föds nya ungar. Beslutet om att flytta Linda har fattats i samråd med EAZA och de ger oss sitt fulla stöd.

Vi skulle aldrig göra något som vi tror är skadligt för våra djur. Vi kommer se till att Linda får ett bra hem och våra djurvårdare, som Linda känner väl, kommer att vara med henne ända till hon känner sig trygg i sin nya familj. Linda har varit hos oss i många år och vi kommer att sakna henne enormt, men vårt ansvar och vår omsorg om djuren sträcker sig långt utanför våra parkgrindar, och därför gör vi det som vi tror är bäst för hela schimpanssläktet.

Just nu arbetar vi tillsammans med EAZA för att hitta de nya schimpanserna till Furuvik och ett nytt hem för våra två schimpanshonor, vilket vi hoppas ska bli klart under 2017.

Nedan har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna kring flytten, samt EAZA:s uttalande. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig via vår Facebook-sida eller via mail till info@furuvik.se

 

Frågor & Svar

Varför måste ni flytta just Linda?
Alla på Furuvik älskar Linda och hon har varit hos oss i flera år och självklart kommer vi att sakna henne otroligt mycket.

Men Linda är också en mycket viktig schimpans för bevarandet av arten. Hon är nämligen av västafrikansk art och i Europas djurparker föds det väldigt sällan ungar av den västafrikanska underarten av schimpans.

Tyvärr har hon inte haft möjligheten att få egna ungar inom schimpansgruppen på Furuvik. Därför kommer man, genom ett samarbete med EAZA, låta Linda flytta till en annan djurpark där förhoppningen är att hon ska träffa en lämplig hane och få egna ungar i framtiden – ungar som kommer bli mycket viktiga för bevarandet av schimpansarten.

Stämmer det att man inte får flytta schimpanser som är så gamla som Linda?
Nej, det stämmer inte. EAZA har inte något sådant förbud eller riktlinjer. Det viktigaste för EAZA och den enskilda djurparken är att tillsammans värdera varje enskild individ och flytt för sig eftersom de har helt olika förutsättningar. Vi skulle aldrig göra något som vi trodde var skadligt för våra djur och Linda.

Hur kommer flytten att gå till?
Först och främst kommer vi att välja den nya djurparken åt Linda med största omsorg. Sedan koordineras flytten av både oss, EAZA och den nya djurparken. EAZA är världens största djurparksorganisation (European Association of Zoos and Aquaria) och hanterar många liknande flyttar varje år. Borås Djurpark tog exempelvis emot en hona på 31 år, från Chester Zoo i England för något år sedan. Djurens säkerhet och trygghet kommer alltid i första hand.

Vi kommer även att vara mycket aktiva i flytten, där vi kommer att samordna med den nya djurparken, följa med schimpanserna i flytten och vara med till en början. Allt för att säkerställa att djuren får en trygg och lugn övergång till sitt nya hem och sin nya schimpansgrupp.

Vi har tidigare erfarenhet av att flytta och ta emot både schimpanser, orangutanger och andra djur på Furuvik, vilket gör att vi tillsammans med EAZA känner oss trygga i att hantera detta.

Kan Linda få barn vid sin ålder?
Linda befinner sig förvisso mitt i livet, men hon är fortfarande i en fruktbar ålder. Vi och EAZA skulle inte planera den här flytten om vi inte trodde att det skulle kunna leda till nya schimpansungar.

Vissa kritiker menar att ni bara gör det här för att tjäna pengar, stämmer det?
Det är helt och hållet felaktigt. Vi har inget ekonomiskt intresse i detta överhuvudtaget. Vårt ansvar för djuren sträcker sig mycket längre än våra parkgrindar och det här är något som vi gör för att hjälpa till att bevara den västafrikanska schimpansen – inget annat.

Vissa påstår att det inte finns någon brist på västafrikanska schimpanser och att man inte behöver bedriva något bevarandearbete – stämmer det?
Nej, det är fel. Den västafrikanska schimpansen är utrotningshotad och har till och med blivit uppgraderad till ”akut hotad” av IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) eller Internationella Naturvårdsunionen, som den heter på svenska.

Och enligt en prognos från FN kommer dessutom befolkningsmängden i schimpansens naturliga utbredningsområde i Afrika att mer än fördubblas till år 2050. Det innebär att hotet mot schimpansens naturliga livsmiljö också mer än fördubblas under vår livstid. Schimpansen kommer alltså inom en överskådlig tid inte att kunna ta vägen någonstans då vi människor helt enkelt kommer att begränsa deras geografiska rörelsefrihet kraftigt.

Det är alltså på initiativ av EAZA och deras bevarandeprogram för schimpanser, som vi gör denna flytt av Linda. Förhoppningen är att hon ska få ungar, som bidrar till att den västafrikanska schimpansarten kan leva vidare.

Kritiker menar att det inte behövs placeras ut schimpanser i det vilda nu – varför fortsätter ni med bevarandearbetet?
Bevarandearbete är ett arbete som är långsiktigt, där vi är en pusselbit i ett större sammanhang. Vi vill gemensamt med kollegor över hela världen, säkerställa att vi har en sund genetisk bas för framtiden i de populationer av djur som finns i våra parker. Därför existerar dessa bevarandeprogram för hotade arter i djurparker. Redan idag släpps faktiskt olika djurarter återigen ut i det vilda, exempelvis amurleopard, där djuren kommer från djurparker. Även om Europas schimpansindivider inte behövs just idag i Afrika, så kan deras ungar eller ungars ungar komma att behövas i framtiden. Eftersom den västafrikanska schimpansen är akut hotad, vill vi ta ansvar för att bevara den, så att det fortfarande finns starka individer kvar i världen som vi kan dela med oss av, den dagen de behövs.

Varför kan ni inte stödja bevarandearbetet genom att skänka pengar till Afrikanska organisationer som jobbar med vilda schimpanser istället?
Det gör vi också, varje år! Vi uppmanar även våra gäster att skänka pengar till olika bevarandeprojekt, det är en del av vårt ansvar som djurpark. Men om vi också samtidigt aktivt kan se till att det föds fler schimpansungar av västafrikansk art, vill vi gärna göra det också. Det ena behöver inte utesluta det andra.

Vissa menar att denna förändring kommer vara skadligt för schimpanserna?
Furuvik kommer alltid att ha djurens bästa i fokus, vi skulle aldrig göra något som är skadligt för våra djur. Men vårt ansvar som djurpark sträcker sig också mycket längre än våra parkgrindar. Därför jobbar vi aktivt tillsammans med EAZA med bevarandearbete, dvs att se till att utrotningshotade arter inte ska dö ut. Ett arbete som idag tyvärr är viktigare än någonsin.

Självklart kommer vi att noga välja nytt hem till Linda och hon kommer även få sällskap av en annan schimpanshona, som en trygghet när hon ska lära känna sin nya grupp med schimpanser. Våra djurvårdare kommer även att följa med Linda i flytten och vara med till en början, för att säkerställa att de får en trygg och lugn övergång till sitt nya hem och sin nya schimpansgrupp, och vi kommer självklart att fortsätta följa Linda även på hennes nya hem för att se att hon trivs och mår bra.

Förhoppningen är ju också att schimpansgruppen på Furuvik och Linda kommer att må bra av den här förändringen, då vi hoppas att det kommer att födas nya schimpansungar, något som är en stor glädje och mycket viktigt för en schimpansgrupp.

Vi har också självklart en dialog med både Länsstyrelsen och EAZA gällande detta och djurens bästa kommer alltid att komma i första hand.

Vissa har sagt att parkens djurdel är eftersatt och att man inte satsar på underhåll, vad säger ni om det?
Det är helt felaktigt. Även om vi har konserter och attraktioner, så är vi en djurpark först och främst och våra djur är det viktigaste vi har. Våra djurhägn är inte eftersatta, och vi satsar miljontals kronor årligen på vår djurverksamhet. Vi, liksom alla andra djurparker, har dessutom kontinuerliga inspektioner av Länsstyrelsen, och är väldigt stolta över att vi inte har fått några anmärkningar.

Hur kommer de andra schimpanserna att reagera på detta? Kommer de inte att sakna Linda?
Furuvik kommer alltid att ha djurens bästa i fokus, både djuren i parken men också djuren i världen. Vi och våra djurvårdare kommer självklart att sakna Linda, men vi är samtidigt trygga i att det här beslutet är det bästa.

Vi kommer självklart vara mycket vaksamma och lyhörda för hur schimpanserna reagerar på detta. Våra djurvårdare jobbar mycket tätt med djuren och har lärt känna dem väl över åren.

Förhoppningen är ju också att schimpansgruppen kommer att må bra av den här förändringen, då vi hoppas att det kommer att födas nya schimpansungar, något som är en stor glädje och mycket viktigt för en schimpansgrupp.

Varför behövs det en ny hane till Furuvik – Tjobbe flyttade ju in för ett par år sedan?
Det har i efterhand visat sig att Tjobbe inte var av den västafrikanska arten som alla trodde från början, vilket innebär att hans ungar inte skulle bli den hjälp för arten att leva vidare, som är så viktigt i bevarandearbetet.

Därför är det viktigt att vi får en ny hane till Furuvik, så att nya schimpansungar ska se dagens ljus – ungar som kommer bli mycket viktiga för bevarandet av den västafrikanska schimpansarten.

Varför är det viktigt att det föds just västafrikanska schimpanser? Varför kan man inte bara låta schimpanserna få barn med vilka de vill?
Bevarandearbete innebär att man ser till att utrotningshotade arter inte dör ut. Ett arbete som idag tyvärr är viktigare än någonsin, då dessa arter jagas och drivs på flykt i sin naturliga miljö. Vår djurparks ansvar sträcker sig därför mycket längre än våra parkgrindar.

Idag består flera av schimpansgrupperna i Europas djurparker av en hane och närbesläktade honor, vilket innebär att det inte föds tillräckligt många schimpanser av just den västafrikanska arten, en utrotningshotad underart. Därför vill vi vara med att bidra till att det föds fler ungar, så att denna utrotningshotade art har en chans att överleva.


Har du fler frågor? Maila oss gärna på info@furuvik.se

 

 

 EAZA_logo

 

EAZA Statement on the transfer of chimpanzees to and from Furuviksparken

 

22 Nov, Amsterdam Furuviksparken have recently announced their plans for changes in the chimpanzee group cared for at the institution. These plans have been made in cooperation with the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), administrators of the Chimpanzee European Endangered Species Programme (EEP), the continent-wide European conservation breeding programme for the species.

 

In line with the priorities of the EEP, Furuviksparken has expressed its intention to breed the Western subspecies of the chimpanzee, a subspecies that was recently upgraded in the IUCN Red List to “Critically Endangered”.  The institution is therefore on the front line of the urgent measures needed to ensure the survival of the subspecies, and the changes in the chimpanzee group are therefore justified and necessary from a conservation viewpoint. 

 

The status of the wild population of Western chimpanzees requires special measures to ensure a healthy reserve population; a last resort re-introduction effort cannot be ruled out in the future, and for this and all other goals of the EEP it is important to maintain a demographically, genetically and behaviourally healthy population.

 

Extensive scientific analysis of the population of Western chimpanzees in the EEP points to a decrease in numbers of these animals in EAZA zoos over the next two decades or so, even if breeding is optimized across the network.  It is therefore imperative that EAZA Members breed as many offspring from the Western subspecies of chimpanzees as possible to increase the chances for the population to recover.  This means that animals must be transferred between institutions to increase their chances of producing healthy offspring which can further contribute to the survival of the subspecies. Consequently, every opportunity should be sought to establish breeding partnerships across the EAZA network.

 

Inevitably, these transfers will result in changes to social groups of chimpanzees.  Movement of highly social animals between groups is not without risk, and it can be difficult for caregivers to see animals transferred away after a protracted period in their care.  EAZA is sensitive to these concerns and committed to the welfare of the animals, both individually and as groups.  However, the urgency of the situation means that every zoo participating in the EEP must be prepared to follow its recommendations.  EAZA’s Great ape Taxon Advisory Group (TAG) will work with Furuviksparken to minimize the disruption to the group and the individual animals through the provision of expert advice, and where needed, on-site assistance which reflects the background and needs of the animals in the park’s care.

 

Furuviksparken is to be commended for their commitment to conservation breeding of Western chimpanzees, and should be supported for following the recommendations of the EEP.  The zoo has been transparent throughout the process, and EAZA urges all parties to view transfers of chimpanzees to and from the institution as scientifically valuable contributions to the survival of these critically endangered animals.

 

David Williams-Mitchell, EAZA
david.williams-mitchell@eaza.net
www.eaza.net