Medlemmar

Medlemmarna i Steps for the future är:


Sverige Taxi
Furuviks Brygga/Havsgastro
SBS Radio
Kanal 5
Mix Megapol
Asfalt & Mark
Elbyrån
Bomhus Glas
Ola Berggren AB
Mitt Media AB
Tierps Tryckeri
Idre Fjäll
Tv 4
Qpark
Great Words
LRF Konsult
Forsby Måleri
Fjällprofilen
Clockwork
Tält & Fest
Privab
Stadsbussarna i Gävle
Big Pear
Scandic Hotels
Gävle Energi
Gästrike Media
Bilmetro
CCVE 

Step for the future - för en bättre framtid

Moderna djurparker drivs mot helt andra mål och visioner än för 200 år sedan då den första djurparken öppnade. Vi har idag mycket större kunskap om djuren och deras beteende samtidigt som hotet mot arterna aldrig varit större. Tiden innan schimpansen är utrotad i det vilda beräknas till kortare än tio år, för orangutangen ser det ännu dystrare ut, det beräknas bara vara ett fåtal år kvar innan sista orangutangen svingat sig i Sumatras och Borneos trädkronor.

Step for the future är ett nätverket bestående av företag som sponsrar bevarendeprojekten och forskningen i Furuviksparken. Genom medlemskap i Step for the future stödjer ni följande viktiga verksamhetsområden för att rädda hotade arter:

Bevarandearbete

Det internationella bevarandearbetet av utrotningshotade djur bedrivs i The World Zoo Conservation Strategy. I denna är vår roll som djurpark mycket tydligt beskriven. Nu vill vi genom Apornas Värld ta ett steg till och utveckla vårt sätt att sprida information och kunskap om hur man som enskild faktiskt kan påverka hotet mot våra människoapor.  

Forskning

I Furuvik finns idag en av världens fem primatforskningsstationer, Lunds Universitets primatforskningsstation Furuvik. Den drivs i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Furuviksparken. Här söker forskare ökad kunskap om våra nära släktingar, de stora människoaporna. För våra besökare innebär detta en unik möjlighet att ta del av forskningen på nära håll, något vi vill bli bland de främsta i världen på.  

Utbildning

Information och kunskap är grunden för vårt bevarandearbete och vår forskning. Genom att bredda vårt utbildningskoncept med fl era resurser skapar vi ytterligare möjligheter till att förbättra situationen för våra hotade vänner, aporna. Idag är våra Zooskolor både populära och fulltecknade. Med ditt stöd kan vi nå ännu fler barn och intresserade vuxna.

Vi vill göra avtryck i framtiden.
Gärna tillsammans med dig.

Vi stödjer

Proyecto Tití

 Proyecto Tití

 

European Association of Zoos and Aquaria

Forskning i Furuvik

På stationen studerar vi schimpanser, Sumatra orangutanger och vithandad Gibbons. All forskning sker på djurens villkor. De bestämmer själva om de vill delta i de experimentella situationer. Vi kan därför vara säkra på att de är nöjda med aktiviteterna.

Foto: Lunds Universitets
Primatforskningsstation Furuvik

Hur många steg?

Hur många steg framåt vill du ta med oss?

Ett steg - 17 500 kronor

För Ert stöd på denna nivå erbjuder vi:

• 2 biljetter till "Steps" försommarmiddag på Furuviks Brygga

• 2 VIP / Företagskort att användas fritt under ett år (OBS! Ej personliga)

• 2 biljetter till Steps sommaravslutning   

• Medlemsbevis - Santinomålning   

• Exponering av Ert företag i parken

Två steg - 25 000 kronor

För Ert stöd på denna nivå erbjuder vi:   

• 4 biljetter till "Steps" försommarmiddag på Furuviks Brygga

• 4 VIP / Företagskort att användas fritt under ett år (OBS! Ej personliga)   

• Zooskola för vuxna, 10 pers/ 1 timme   

• 4 biljetter till Steps sommaravslutning   

• Medlemsbevis - Santinomålning   

• Exponering av Ert företag i parken

Tre steg - 50 000 kronor

För Ert stöd på denna nivå erbjuder vi:   

• 6 biljetter till "Steps" försommarmiddag på Furuviks Brygga 

• 6 VIP / Företagskort att användas fritt under ett år (OBS! Ej personliga)   

• Zooskola för vuxna, 25 pers / 2 timmar   

• 8 biljetter till Steps sommaravslutning   

• Medlemsbevis - Santinomålning   

• Exponering av Ert företag i parken 

Fem steg - Executive partner

För Ert stöd på denna nivå skräddarsyr vi ett paket bara för Er.

Vill ni vara med i Step for the future? Kontakta oss för mer information på marknad@furuvik.se