Forskning

Hur tänker en orangutang? Kan schimpanser planera inför framtiden? Vi i Furuviksparken är mycket glada och stolta över att ha Skandinaviens första och enda primatforskningsstation i parken. Genom samarbetet med Lunds Universitet hoppas vi öka förståelsen och kunskapen om de stora människoaporna.

Lunds Universitets
Primatforskningsstation Furuvik

Primatforskningsstationen i Furuviksparken är ett samarbete mellan Lunds universitet och Furuviksparken. Vid Lunds universitet är stationen en del av Avdelningen för kognitionsvetenskap vid Filosofiska institutionen. Kognitionsvetenskap är ett ämne där psykologer, språkvetare, datavetare, zoologer m.fl. studerar hur det mänskliga tänkandet fungerar. En viktig del i denna vetenskap är hur tänkade uppstår genom biologisk evolution. Att studera och jämföra olika typer av djur - framför allt människans närmaste släktingar människoaporna – är en central metod för detta. Du kan läsa mer om projekten som just nu bedrivs vid stationen på www.apforskning.se

En forskningsstation med inriktning på människoapors kognition är något speciellt, inte bara i Norden (där stationen i Furuvik är unik), utan också internationellt. En sådan forskningsinrättning är ett kraftfullt mätinstrument i likhet med ett avancerat teleskop, där vi kan titta både bakåt i tiden, och långt in i andra ekologier och livsbetingelser än den mänskliga. Genom så kallade jämförande studier av våra genetiskt närmaste släktingar klargörs hur vår egen kognition och psykologi är uppbyggd, och när väsentliga element i det vi tror vara unikt mänskligt har uppstått. Sådan forskning har avgörande konsekvenser för vad vi lär oss om vår historia och vår särart.

Experimenten som bedrivs vid stationen har oftast formen av problemlösning, där vi studerar hur djuren löser en uppgift. Detta jämförs sedan med hur människor, eller andra arter, löser samma uppgift. Naturligtvis sker all forskning på djurens villkor. Aporna bestämmer själva om de vill vara med i experimenten och det är sällan svårt att motivera dem att delta. Människoapor är i likhet med oss nyfikna och motiveras av utmaningar. Under sådana omständigheter kan vi vara säkra på att de uppskattar verksamheten.

En gemensam uppgift för Lunds universitet och Furuviksparken är att skapa förutsättningar att bevara de starkt hotade människoaporna genom att generera och sprida kunskap. Vikten av detta arbeta kan inte nog understrykas. Försvinner människoaporna försvinner också en av våra främsta möjligheter att lära oss mer om vårt släktskap med djurvärlden.

Forskning i Furuvik

På stationen studerar vi schimpanser, Sumatra orangutanger och vithandad Gibbons. All forskning sker på djurens villkor. De bestämmer själva om de vill delta i de experimentella situationer. Vi kan därför vara säkra på att de är nöjda med aktiviteterna.

Foto: Lunds Universitets
Primatforskningsstation Furuvik

Santino blev en riktig världskändis när det blev känt att han kunde planera för framtida händelser. Santino samlade på sig stenar som han senare under dagen använde för att kasta på besökare. Allt för att skrämma bort dem och för att visa att det är han som bestämmer.  

  • Orangutang själv-igenkänning med spegel

    Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik har en egen YouTube-kanal där de publicerar filmer från sin forskning. Här ser ni till exempel vår orangutang Naong när han för första gången ser sig själv i en spegel, samtidigt som han blir målad i ansiktet. 

    Fler filmer hittar ni på www.youtube.com/user/Primatforskning

 

Aplunchen

Vi matar våra schimpanser kl. 11.45 varje dag.